سیاوش عطایی مدیرعامل شرکت گفتار توان گستر در گفتگوی اختصاصی با جام جم البرز اعلام کرد

  سیاوش عطایی مدیرعامل شرکت گفتار توان گستر در گفتگوی اختصاصی با جام جم البرز اعلام کرد: اختلالات گفتاری فرزندانتان را در سنین پایین جدی بگیرید! کرج- خبرنگار جام جم: اختلالات گفتاری یکی از مشکلاتی است که برخی از خانواده ها با آن مواجه هستند و برای رفع این مشکل گفتگویی اختصاصی را با سیاوش عطایی متخصص گفتار درمانی ترتیب دادیم که ماحصل آن را با هم می خوانیم: به عنوان اولین سئوال ضمن معرفی خودتان از سابقه تان در این زمینه برای خوانندگان روزنامه توضیح دهید: سیاوش عطایی، آسیب شناس…

Read More

بهترین مدارس اوتیسم البرز واقع در مطقه 5 شهرداری البرز

بهترین مدارس اوتیسم  البرز  واقع در  مطقه 5 شهرداری البرز

Read More

بهترین مدارس اوتیسم البرز واقع در منطقه 4 شهرداری البرز

بهترین مدارس اوتیسم  البرز  واقع در  منطقه 4 شهرداری البرز

Read More

بهترین مدارس اوتیسم البرز واقع در منطقه 3 شهرداری البرز

بهترین مدارس اوتیسم  البرز  واقع در  منطقه 3 شهرداری البرز

Read More

بهترین مدارس اوتیسم البرز واقع در منطقه 2 شهرداری البرز

بهترین مدارس اوتیسم  البرز  واقع در  منطقه 2 شهرداری البرز

Read More

بهترین مدارس اوتیسم البرز واقع در منطقه 1 شهرداری البرز

بهترین مدارس اوتیسم  البرز  واقع در  منطقه 1 شهرداری البرز

Read More

بهترین مدارس استثنایی البرز واقع در سهرابیه

بهترین مدارس استثنایی  البرز  واقع در   سهرابیه

Read More

بهترین مدارس استثنایی البرز واقع در آق تپه

بهترین مدارس استثنایی  البرز  واقع در   آق تپه

Read More

بهترین مدارس استثنایی البرز واقع در قزل حصار

بهترین مدارس استثنایی  البرز  واقع در   قزل حصار

Read More

بهترین مدارس استثنایی البرز واقع در گلستان

بهترین مدارس استثنایی  البرز  واقع در   گلستان

Read More

بهترین مدارس استثنایی البرز واقع در کیانمهر

بهترین مدارس استثنایی  البرز  واقع در   کیانمهر

Read More

بهترین مدارس استثنایی البرز واقع در شهرک جهان نما

بهترین مدارس استثنایی  البرز  واقع در   شهرک جهان نما

Read More

بهترین مدارس استثنایی البرز واقع در احمدیه

بهترین مدارس استثنایی  البرز  واقع در   احمدیه

Read More

بهترین مدارس استثنایی البرز واقع در حصار

بهترین مدارس استثنایی  البرز  واقع در   حصار

Read More

بهترین مدارس استثنایی البرز واقع در کلاک پائین

بهترین مدارس استثنایی  البرز  واقع در   کلاک پائین

Read More

بهترین مدارس استثنایی البرز واقع در کلاک بالا

بهترین مدارس استثنایی  البرز  واقع در  کلاک بالا

Read More

بهترین مدارس استثنایی البرز واقع در واریان شهر

بهترین مدارس استثنایی  البرز  واقع در   واریان شهر

Read More

بهترین مدارس استثنایی البرز واقع در شهرک وحدت (راه آهن )

بهترین مدارس استثنایی  البرز  واقع در   شهرک وحدت (راه آهن )

Read More

بهترین مدارس استثنایی البرز واقع در چهار باغ

بهترین مدارس استثنایی  البرز  واقع در   چهار باغ

Read More

بهترین مدارس استثنایی البرز واقع در شهرک شهید حسینی

بهترین مدارس استثنایی  البرز  واقع در   شهرک شهید حسینی

Read More