آخرین یافته ها در باره اتیسم 

بهترین مرکز بازی درمانی کرج | بهترین مرکز بازی درمانی گوهردشت | بهترین مرکز بازی درمانی اوتیسم

بهترین مرکز بازی درمانی کرج | بهترین مرکز بازی درمانی گوهردشت | بهترین مرکز بازی درمانی اوتیسم بهترین مرکز بازی درمانی کرج | بهترین مرکز بازی درمانی گوهردشت | بهترین مرکز بازی درمانی اوتیسم بهترین مرکز بازی درمانی کرج | بهترین مرکز بازی درمانی گوهردشت | بهترین مرکز بازی درمانی اوتیسم بهترین مرکز بازی درمانی کرج | بهترین مرکز بازی درمانی گوهردشت | بهترین مرکز بازی درمانی اوتیسم بهترین مرکز بازی درمانی کرج | بهترین مرکز بازی درمانی گوهردشت | بهترین مرکز بازی درمانی اوتیسم بهترین مرکز بازی درمانی کرج | بهترین مرکز بازی درمانی گوهردشت | بهترین مرکز بازی درمانی اوتیسم


آخرین یافته ها در باره اتیسم
معرفی مراکز درمانی تخصصی اتیسم
معرفی متخصصان و درمانگران
اختلالات نافذ رشد pervasive developmental disorder
اختلالات نافذ رشد اولين بار در سال 1980 براي شرح گروهي از اختلالات بكار برده شد كه با مشخصات اختلال در ايجاد روابط معمول بين فردي و اجتماعي و اختلال در فعاليتهاي تصوري imaginative و اشكال در بدست آوردن مهارتهاي گفتاري و غير گفتاري و تمايلات محدود به يك سري فعاليتها و علائق و تمايل به تكرار نمودن آنها تعريف مي شد در تقسيم بندی DSM IV اختلال در اين دسته قرار گرفت به شرح زير
1- اختلال اتيستيك
2- اختلال رت
3- اختلال فروپاشندهdisintegrative كودكان
4- آسپرگر
5- گروه NOS
بيشتر پزشكان و كساني كه با كودكاني با اينگونه ناتواني ها سر وكار دارند از
اصطلاح كلي PDD براي اينگونه كودكان استفاده مي نمايند چرا كه تشخيص دقيق خصوصا” در سنين پايين مقدور نيست و بسياري از اوقات از عنوان
PDD NOS براي معرفي اين گونه كودكان استفاده مي كنند ولي حقيقت اين است كه اينگونه عنوان ها اشاره به يك اختلال موجود مي كند نه به يك بيماري خاص با علت مشخص در اين بحث بيشتر بر نوع PDD NOS تمركز شده است گروهي كه در هيچيك از گروههاي فوق نمي گنجند در حاليكه عقب ماندگي نموي وجود دارد پيش از بحث پيرامون اين گروه بايد دانست كليه اين گونه اختلالات در گروهي از علائم با هم مشترك و شبيه هستند و در بعضي از علائم با هم متفاوتند بنابر اين بهتر است قبل از بحث پيرامون PDD NOS ابتدا تعريفي از هركدام از گروه هاي پنجگانه و نگاه كلي به اين گروه اختلالات داشته باشيم تعريف گروه PDD و پنج اختلال مشخص شده اين گروه همه انواع PDD اختلالات نورولوژيكي هستند كه معمولا” تا سن 3 سالگي بروز مي
كنند عموما” اين گونه كودكان داراي اشكال در صحبت كردن، بازي كردن با ديگر
كودكان و ايجاد ارتباط با ديگران از جمله افراد خانواده خود هستند مطابق تعريف
DSM IV بيماريهاي PDD با نقص در سه مشخصه زير تعريف مي شوند
1- مهارتهاي تعاملات اجتماعي
2- مهارتهاي برقراري ارتباط با ديگران
3- وجود رفتارها علائق و فعاليتهاي كليشه اي
نکات عمده اي که تفاوت ميان اختلالات را بيان مي کنند در زير مطرح شده است
اختلال اتيستيک
ارتباط ، تعامل اجتماعي و بازي تخيلي بطور مشخص آسيب ديده است علائق ، فعاليتها و رفتارهاي تکراري ديده مي شود اختلال در سه سال اول زندگي شروع مي شود
اوتیسم اولین بار توسط دکتر لئوکانر گزارش شد میل زیاد به جمع کردن و رویهم ریختن و یا به خط کردن قوطی ها و سایر اشیا حتی در سنین
پایین ممکن است علایم اولیه مشخص کننده اوتیسم باشد تئوریهای بسیاری درباره علت بوجود آمدن اوتیسم وجود دارد فاکتورهای پیشنهاد شده
شامل عوامل ژنتیک – تغییرات آناتومیک یعنی عملکردغیر عادی رگهای خونی می با شد
باعث می شود که جها ن بصورت متفاوت با دیگران تجربه شود این مشکل است که فرد دارای اوتیسم با دیگران بنشیند وصحبت کند و یا اظهار
نظر کند کسی که اوتیسم دارد معمولا در خودش است و بسیاری نمی توانند بدون کمکهای ویژه با دیگران ارتباط داشته باشند آنها همچنان ممکن
است واکنش نامعلوم به آنچه که در اطراف آنها رخ می دهد داشته باشند اصوات عادی ممکن است مخل آسایش او گردد که حتی گوشهایش را نیزبگیرد لمس شدن حتی بصورت ملایم نیز ممکن است باعث احساس ناخوشایند شود کسی که اوتیسم دارد در اتصال کلمات یا معنا آنها مشکل دارد
کسی که اوتیسم دارد مغزش با یک کار مهم مشکل دارد احساس کردن دنیا هر روز مغز شما با ز خورد عقاید – احساسات – اصوات و لبخندها
را که شما تجربه می کنید درگیراست اگر مغز شما را در فهم اینجا کمک نکند شما ممکن است شکل عملکردی صحبت کردن – رفتن به مدرسه و انجام سایر چیزها را داشته باشید اوتیسم اکنون از هر 150 نفر یک نفر راتحت تاثیر قرار می دهد اما هیچ کس نمی داند که چه باعث این مورد می گردد چون مغز انسان بسیار درهم پیچیده است مغز دارای یکصد بیلیون سلول عصبی می باشد

اختلال آسپرگر
با آسيب در تعاملات اجتماعي و وجود فعاليتها و علائق محدود مشخص مي گردد تآخير در شروع تکلم وجود دارد ولي در حقيقت مبتلايان مشکلات تکلمي کمتري دارند هوش معمولاً طبيعي و يا بالاتر از طبيعي است

اختلال رت
سيرپيشرونده اي دارد که فقط در دختران ديده مي شود در ابتدا مراحل رشد طبيعي است است ولي بعد مهارتهاي به دست آمده قبلي و توانايي استفاده هدفدار از دستها را از دست مي دهند و بجاي آن حرکات تکرار شونده دست ايجاد ميشود که بين سنين يک تا چهار سالگي شروع مي شود
اختلال نرودژنراتیو به علت نامعلوم است که منحصرا در کودکان مونث با شیوع 1 مورد در هر15000 تولد می باشد رشد و نمو کودک تا یکسالگی عادی پیش می رود اما در این زمان نزول تکلم و معیارهای حرکتی و میکروسفالی اکتسابی پدید ار خواهد شد اولین یا فته عصبی راه رفتن آتاکسیک با لرزش خفیف در حرکت دست است علامت برجسته سندرم رت دست حرکات تکرار شونده است بصورت پیچاندن آنها و عدم توانایی در بکار بردن خود بخود و هدفدار دستها است این علایم ممکن است تا 2 تا 3 سالگی ظاهر نشوند
اختلال فروپاشنده دوران کودکي
رشد حداقل در دو سال اول زندگي طبيعي است از دست دادن جدي مهارتهايي که قبلاً داشته است مشاهده ميشود
اختلال نافذ رشد غيراختصاصي به تنهايي علائم مشخص هيچيک از اختلالات بالا را نداشته و نمي توان آن را جزو يکي از طبقه بنديهاي فوق الذکر جاي داد
اتیسم جزء اختلالات فرایندهای تحولی مزمن و کمیاب است که در پسرها بیشتر دیده می شود
تحقیقات انجام شده نشان می دهد که سرخجه مادر زادی و فنیل کتو نوریا و آنسفالی و مننژیت به عنوان عوامل مستعد کننده این سند رم می باشد
علت اتیسم به روشنی معلوم نیستدر ابتدای امر تا مدتها عوامل روانشناختی رادر این اختلال موثر می دانستند برخی پژوهشگران اتیسم را نتیجه رشد
یا اسیب در نیمکره چپ مغز که مرکز تکلم و تفکر منطقی است می دانند به همین دلیل اغلب کودکان مبتلا چپ دست هستند با گوش چپ موسقی گوش
میدهند موسقی را به صحبت کردن ترجیح میدهند چون این مهارتها اغلب به عنوان عملکرد نیمکره راست پذیرفته شده است اختلال در ساختار شبکه یی
مغز نیز عامل اتیسم معرفی شده است ساختار شبکه یی در انتهای نخاع است که اطلاعات را به سمت بالا هدایت کرده موجب تحریک کورتکس می
شود
اپيدميو لو ژي
محيط اطراف يک فرد (او تيستي) مملو از پارا مترها ي دوره اي گو ناگون است طيف هاي گوناگون اختلا لات اوتيستي در همه نژاد ها و کلاس هاي اجتما عي مشاهده مي شوند در بسياري از آمارها اعلام مي شود که اختلال اوتيسم در 04/0% ( 5/4 مورداز هر 10000 تولد زنده ) وجود داردولي بسياري ها معتقدندکه اگر بخواهيم آمار واقعي اين اختلال را بيان نماييم بايد گفت که اين آمار به 1% کل جمعيت ( يک نفر از هر صد نفر ) ميرسدميزان بروز اين اختلال درافراد مذکر 5/3 برابر افراد مونث است اين نسبت در ساير اختلالات رشدي از قبيل ديس لکسيا (dis lexia)نيز مشاهده مي شود
اتيو لو ژي
1) ناهنجاري در بيوشيمي وساختارنروني مغز به نطر مي رسد که برخي از نواحي مغز داراي رشد بالا و برخي ديگر داراي رشد کمتر از حد طبيعي مي باشند
2)وجود آلرژي و حساسيت
در بسياري از متون علمي پرهيز از برخي غذاها و مايعات سبب بهبودي شرايط کودکان بيمار شده است در ليست اين مواد مي توان انواع مختلف رنگها، چسب ها ، لاک ناخن ؛ اسپري مو و پودر رختشويي را نام برد
برخي از بيماران تصور مي کنند که با تماس با اين مواد ، سمهاي خاصي وارد خون آنها ميشود برخي از کو دکان اوتيستي از استعداد هاي خارق العاده اي در برخي از رشته هاي علمي از قبيل رياضيات ، هندسه ، موسيقي ، هنر ، حل جدول و قدرت حافظه بر خوردارند
بايد اعلام شود که همان گونه که در مورد افراد سالم نيز وجود دارد، رفتار يک فرد اوتيستي مرتبط با نحوه ادراک او از محيط اطراف است لذا او به خاطر ادراکات ناهنجارش از محيط واکنش هاي نا هنجار را از خود بروز مي دهد
عموما طيف اختلالات او تيسم را به سه بخش اختلال در تصور (imagination)، اختلال در ارتبا طات اجتماعي (social communication ) ، و اختلال در واکنش اجتماعي (social interaction) همراه با تمايل شديد براي انجام کار هاي تکراري و گاها رفتار هاي غير طبيعي تقسيم بندي مي نمايند
علائم او تيسم
بايد اعلام نمود که علايم اوتيسم در افراد مختلف داراي شدت و ضعف گوناگو ني است به اين معني که در برخي از بيماران برخي از علايم بيماري بارزتر از بقيه بيماران است ولي به طور کلي علايم مربوط به اوتيسم را مي توان از جنبه هاي زير مو رد بر رسي قرار داد
مهارتهاي اجتماعي (Social skills) اين بيماران معمولا نسبت به ديگران همانند افراد سالم واکنش نشان نمي دهند اغلب آنها از تماس هاي چشمي(eye contact) با ديگران پرهيز مي کنند و اغلب مايلند که تنها باشند
آنها در درک احساسات ديگران مشکل دارند و اغلب نمي توانند در باره احساسات خود صحبت نمايند زماني که ديگران با آنها صحبت مي کنند توجه اي به آنها نشان نمي دهند برخي از آنها علا قه اي به مردم نشان نمي دهند ولي برخي ديگر برعکس بسيار علا قه مند به مردم هستند اما نمي دانند چگونه با ديگران صحبت کرده و با آنها بازي نمي کنند وقادر به برقراري ارتباط با آنها نيستند
اختلا لات زبان ، تکلم ، و برقراري ارتباط
استفاده از کلمات بدون توجه به معاني آنها
حدود 40 % کو دکان مبتلا به اوتيسم اصلا حرف نمي زنند برخي ديگر مبتلا به عارضه اکو لا ليا (echolalia) (تکرار کردن حرفهايي که ديگران به آنها مي زنند) مي باشند به طور مثال اگر شما به او بگو ييد ” چرا نا هارت را نمي خوري ” او هم به جاي آنکه جوابت را بدهد مي گويد ” چرا ناهارت را نمي خوري ” يا اينکه مکررا تبليغات تلويزيون را بدون کم و کاست تکرار مي کنند تن صداي ثابتي دارند و به نظر مي رسد که نمي توانند در مواقع شادي يا غمگيني تن صداي خود را بالا و پايين ببرند اين کودکان ممکن است از لحاظ فاصله مکاني به افرادي که با آنها صحبت مي کنند خيلي نزديک شوند و يا ممکن است به يکي از مو ضوعات صحبت خود بچسبند و رهايش نکنند برخي از آنها مي توانند به خوبي صحبت نمايند و لغات بسيار زيادي را مي دانند ولي حوصله گوش دادن به حر فهاي ديگران را ندارند هم چنين ممکن است در باره افرادي که بسيار به آنها علا قه مند هستند خيلي زياد صحبت نمايند – انجام حرکا ت تکراري، مقاومت در برابر تغييرات محيطي ويا مقاومت در برابر تغييرات روزانه کار ها ي معمولي ، و عدم پاسخ دهي به صورت غير طبیعی نسبت به تجارب حسي
آنها يک سري از کا رها را بارها و بارها تکرار ميکنند اگر عادات روزانه آنها تغيير نمايد به شدت نا راحت مي شوند به عنوان مثال اگر کودک هر روز ابتدا دستش را شسته و سپس لباسش را مي پوشد، در صورتي که از او خواسته شود که عکس اعمال فوق ر ا انجام دهد ، به شدت ناراحت خواهد شد اوتيسم يک ناتواني رشدي در تمام عمر بوده و به طور تيپيک در اوايل دوران کو دکي ظاهر مي شود دانش آموزان مبتلا به اوتيسم در اوايل دو ان کودکي رفتاري را از خود نشان مي دهند که به طور مخربي با فرآيندهاي ياد گير ي آنها در مواردزير تدا خل مي نما يد روند رشد کودکان مبتلا به او تيسم ممکن است درزمينه هاي حرکتي (motor) شناختي (cognitive)،به تاخير بيفتد
از طرف ديگر برخي ازآنها ممکن است بتوانند به راحتي مسايل کامپيو تري ويا يک جدول را حل کنند ولي در انجام کارهاي بسيار آسان مثل بر قراري دوستي با ديگران و صحبت با ديگران دچار مشکل شوند
اختلال در روابط /مهارتها / و واکنش هاي اجنماعي
عدم درک احساسات و عواطف ديگران
قدرت بسيار ضعيف در درک و تعبيرحالات چهره (facial expression) و
زبان بدن (body language) ديگران
– فرد بيمار ممکن است به صورت بي ادب (rude)، پر خاشگر ، رک گو (forthright) ، خجالتي ، بي فکر(thoughtless) ، نا بالغ از نسبت به سن تقويمي خود (immature) ، مشاهده شود اين افراد قادربه عملکرد کافي ومناسب براي بر قرار ي ارتباط با اجتماع نبوده و نهايتا قادر به ايجاد روايط دوستانه دير پا نمي باشند
– شرکت در فعاليتها و با زيهاي ساده و تمايل به دوري گزيني از جمع
بر قراري ارتباط کودک در برقراري ارتباط با جنبه هاي مختالف دچار مشکل ميشود زبان کودک داراي آن قدرت طبيعي براي بر قراري ارتباط نيست و از محتوي و ساختار مناسبي بر خوردار نمي باشد ضعف کودک هم در زمينه ابراز نظر و هم در زمينه درک نظرات ديگران از طريق کلامي مشهود است
کودک در برخوردبا مردم ،اشيا و وقايع زندگي اش دچار مشکل مي شود اغلب کودکان در بر قراري يک ارتباط متناوب با ديگران دچار مشکل هستند کودک در هنگام مشاهده تغييرات ايجاد شده در اطراف خود ، به استرس شديدي دچار مي شود و اصولا مايل به سکون در محيط اطراف خويش است و از تغيير دادن شرايط و اشيا اطراف خويش نا خرسند مي شود تغييرات ايجاد شده در وقايع معمول زندگي سبب ايجاد وحشت در فرد مي شود اين امر مي تواند بروز حرکات تکراري در فرد را تو جيه نمايد کودکعلايق بسيار محدودي را نسبت به اطرافيان يا اشيا ي دور برش ابراز مي کند و قادر به شرکت در فعاليت هاي ذهني نيست اين کو دکان نمي توانند بپذيرند که حالات رو حي –رواني ديگران با آنها متفا وت است و نمي توانند تصور کنند که افراد ديگر جامعه داراي عقايد ، ديد گا ه ها و برنامه هاي خو دشان در زندگي هستند اگر به او بگو ييد” آن کار را نکن ” يک بيمار اوتيستي نمي تواند درک کند که معني “آن” چيست ؟ عواطف کو دکان او تيستي مشابه با ساير افراد جامعه است ولي اين کو دکان ني توانند عوالم و عواطف خود را به آساني و به صورت قابل فهم باز گو نمايند علت اين امر اين است که آنها نمي توانند از ابزار زبان به اندازه کافي استفاده نمايند آنها ممکن است بدون ايجاد آمادگي در ديگران با آنها شروع به صحبت نمايند
کودک نسبت به محر ک ها ي شنيداري ، ديداري ،بويايي، و محرکهاي حسي (tactile)، چشايي gustatory و محرک ها يkinesthetic، پاسخ هاي غير طبيعي و تکراري و بي معني را از خودنشان مي دهد و از لحاظ حس تعادل و تنظيم موقعيت بدن (proprioceptive) دچار مشکل مي شود به عبارت ديگر ، برخي از آنها در برخي از حواس پنج گانه بسيار حساس تر از حالت طبيعي بوده ودر برخي ديگر ازاين حس ها از حساسيت کمتري نسبت به ديگران بر خوردار مي باشنداز اين رو عکس العمل آنها نسبت به بقيه افراد در يک جمع در قبال يک محرک بو يايي ، شنوايي، چشايي، و با ديگران هما هنگ نبوده و عکس العمل آنها سبب ايجاد بي نظمي در جمع مي شود به طور مثال سرو صداي ترافيک ممکن است براي آنها بسيار کر کننده باشد
از لحاظ شناختي کودک ممکن است نا هنجاري هاي مختلفي را در فر آيند تفکر(thinking) از خود نشان داده و در تقکر انتزاعي (abstract thinking) ، هوشياري (awareness) و قضاوت (judgment) دچار مشکل شده و و داراي توانايي اندکي براي فر آوري اطلا عات سمبو ليک است
دریک تحقیق انواع اتیسم را یک بیماری مغزی در نتیجه
مصرف تراتوژن ها به خصوص ویتامین ها و آهن دوران بارداری و مسمومیت جنین با این مواد از نمونه های بسیار خفیف غیر قابل تشخیص تا نمونه
های بسیار شدیدکه باعث مرگ جنین می شود را بیان نمودپس از مصرف تراتوژن ها و با گذشتن از مرز مسمومیت و تجمع در خون جنین موجب عقب
افتادن رشد سلولهای عصبی جنین و اختلالات متعدد می شود
همچنین امروزه پژوهشگران دریافته اند ارتباطی بین اتیسم وواکسنMMR(سرخک – سرخجه – اوریون )وجود ندارد ولی بسیاری معتقدند ارتباطی بین
اتیسم و Thimerosal که یک ماده محافظت کننده واکسن ها که حاوی جیوه است وجود دارد در یک بررسی تمام کودکان که واکسینه می شوند برای
حفاظت واکسن ها از تیمروزال یا اتیل مرکوری استفاده میگردد و کودکان تا سن ۱۰ ماهگی با ۲۵۰ میلی گرم تیمروزال و تا ۱۵ ماهگی ۴۵۰ میلی گرم
تیمروزال تماس داشتند و میزان شیوع اتیسم در بالا ترین میزان خود بود و از سال ۱۹۹۳ تمام واکسن های مورد استفاده عاری از تیمروزال
حاوی جیوه بوده استامروزه بهتر است اتیسم را سندرمی بدانیم که در اثر یکی از چندین نوع آسیب دیدگی دستگاه مرکزی اعصاب از ابتدای لقاح تا
چند سال اول زندگی به وجود می اید
محققان از بررسی های خود چنین نتیجه گرفته اند که اولا”نگرانیها و دغدغه های زود هنگام خانواده ها در مورد رشد و نمو کودکانشان بسیار مهم است و باید
به انها بها داد خصوصا”پزشکان عمومی و متخصص کودکان باید به این مسئله توجه کنند و خیلی زود این کودکان را به متخصصان ارجاع دهند و از دادن بر
چسب هایی مانند اتیسم به صورت زودرس قبل از تشخیص قطعی خود داری کرد
جهت تشخیص اتیسم وجود هر گونه اشکال یا عقب ماندگی تکلم زنگ خطر برای والدین می باشد چرا که اختلال تکامل زبان یکی از علایم مهم اولیه می باشد
تشخیص کودکان مبتلا به اتیسم screening test checklist در مطب پزشکان متخصص اطفال بسیار مفید خواهد بود
اوتیسم آسپرگر سندرم و PDD درحال افزایش است
اوتیسم آسپرگر سندرم و PDD درحال افزایش است سی سال پیش از هر 2500 نفر یکنفر مبتلا می گردید ولی اکنون از هر 150 نفر یکنفر و بیشتر دکترها و دانشمندان توسط عوامل میان ژن و محیط بوجود می آید فرزندان ما هر روز در معرض عوامل شیمیایی و فلزات افزودنی مواد تزریقی سمی و از اینقبیل موارد آفت کش – حشره کش – سرب و قرار می گیرند
رفع مسمومیت
در کودکان اوتیسم و طیف اوتیستیک این سموم در کل سیستمهای شان ذخیره شده است بعلت بیماری metal-metaboli sm آنها بطور ژنتیک قادر نیستند بخوبی رفع مسمومیت کنند که این امر باعث مشکلات نرو لوژیک و گوارشی می گردد بسیاری با این موضوع که زمانیکه مواد شیمیایی و فلزات سنگین را خارج می کنید از بدن و بیو شیمی کودک متوازن و بالانس می گردد سایرکادر درمانی راحت تر با کودک کار می کنند chelating agent ترکیبی شیمیایی است که از طریق اتصال یونهای فلزی باعث تشکیل کمپلکسهایی می گردد و در درمان مسمومیت فلزی مورد استفاده قرار می گردد APA -WHO بعنوان ناتوانی رشدی تکاملی که ناشی از یک بیماری ( عارضه ) در سیستم عصبی مرکزی می باشد که از طریق صدمه و نقص در تعاملات اجتماعی و روابط ارتباطی و علایق و تصورات و فعالیتها تشخیص داده می گردد اوتیسم خود را قبل از سه سالگی آشکار می کند اوتیسم و سایر PDD ها در ردیف اختلالات تکاملی عصبی در نظر گرفته می شوند

علایم کودکان مبتلا به اتیسم از نظر گفتاری و رفتاری
عدم توانایی در صدا سازی تا سن ۶ ماهگی
عدم توانایی در صدا سازی چند سیلابی تا سن ۱۲ ماهگی
عدم توانایی در گفتن کلمات تا سن ۱۸ ماهگی
عدم توانایی درعبارت سازی تا سن ۲۴ ماهگی
عدم توانایی در جمله سازی تا سن ۳۶ ماهگی
هرگونه از دست دادن مهارت صدا سازی و کلمه سازی عبارت سازی
هرگونه از دست دادن مهرت درکی مانند واکنش به اسم صدا کردن کودک
نهایت تنهایی
نا توانی برای انتخاب وضعیت قابل انتظار
تکرار یکنواخت برخی اصوات و کلمات
محدودیت در برخی حرکات
رفتارهای تکراری و قالبی
میل وسواس گونه اضطراب آمیز برای حفظ یکنواختی
ترس از تغییر
روابط غیر عادی با دیگران
ترجیح دادن تصاویر و اشیا بی جان
اصرار به يکساني داشته و در مقابل تغيير مقاوم هستند
در بیان نيازها مشکل دارند و بجاي استفاده از کلمات از اشارات و حرکات استفاده ميکنند
کلمات و جملات ديگران را تکرار مي کنند
خنده و گريه بي دليل داشته و بدون علت مشخص نگران و مضطرب مي شوند
قشقرق به پا مي کنند و براي دلائلي که براي ديگران آشکار نيست شديداً پريشان مي شوند
دوست ندارند در آغوش گرفته شوند و يا ديگران را در بغل گيرند
تماس چشمي ندارند يا تماس آنها اندک است
به روش آموزش معمول پاسخ نمي دهند
با اسباب بازي درست بازي نمي کنند
چرخيدن و تاب خوردن را خيلي دوست دارند
احساس درد کمتر يا بيشتر از حد دارند
از خطرات نمي ترسند
پرتحرک يا کم تحرک هستند
نسبت به اطرافيان واکنش عاطفي نشان نمي دهند
به صحبتها و يا صداها پاسخ نمي دهند بطوريکه بنظر مي آيد ناشنوا هستند اگر چه حس شنوايي سالم است
در برخي از کودکان اتيستيک توانائيهاي خاص وجود دارد
باورهاي غلط درباره اتيسم
کودکان مبتلا به اتيسم هرگز ارتباط چشمي برقرار نمي کنند
کودکان اتيستيک نبوغ دارند
کودکان مبتلا به اتيسم صحبت نمي کنند
کودکان اتيستيک قادر به نشان دادن محبت خود نيستند
اتيسم يک بيماري رواني است
منظور از پيشرفت اين کودکان يعني اينکه کاملاً شفا يابند
کودکان مبتلا به اتيسم نمي توانند به ديگران لبخند بزنند
کودکان اتيستيک تماس جسمي محبت آميز برقرار نمي کنند
ما ميدانيم که اين کودکان تحريکات حسي را به گونه اي متفاوت درک مي کنند که موجب اشکال در ابراز محبت و برقراري ارتباط عاطفي در آنها مي گردد اما به هر حال اين کودکان مي توانند محبت کنند در صورتيکه اين کودکان را باور کنيم قادر به داد و ستد عاطفي با آنها هستيم
در حقیقت به دلیل تنوع تظاهرات کلینیکی طیف تشخیص بیمار ا تیستیک مشکل است گاهی اوقات کودکان مبتلا به اتیسم با هوش هستند ولی 80 درصد آنها
درجاتی از عقب ماندگی ذهنی را نشان میدهند
در ازمایشات پارا کلینیک کودکان مبتلا به اتیسم باید عوامل قبل و بعد از تولد مورد بررسی قرار گیرد
تمام کودکان مبتلا به ا تیسم باید از نظر شنوایی مورد ازمایش قرار گیرند و چون همکاری خوبی ندارند از brain stem auditory evoked responses استفاده نمود
به دلیل این که یک سوم کودکان مبتلا دچار اپی لپسی (تشنج) میشوند باید نوار مغزی گرفته شود و در صورت امکان MRI انجام داد
اتیسم و صرع بد ترین پیش آگهی در درمان را دارند
انجمن جهانی کودک در خود مانده نشانه های زیر را برای اتیسم ذکر می کند
وجود اختلالاتی در روابط اجتماعی و مهارتهای زبانی
وجود کنشهای غیر طبیعی به هر یک از حواس پنجگانه یا مجموعه ای از آنها
عدم وجود یا تاخیر در مهارتهای گفتار و زبان اگر چه ممکن است در برخی از جنبه های خاص تواناییهایی وجود داشته با شد
شیوه های غیر طبیعی بر خورد با اشیا و بر قراری ارتباط با افراد
روشها و طرق غیر معمول تفکر
آغاز اختلال در طول نخستین و یا دومین سال زندگی قبل از 36 ماهگی است
اولین کسی که این سندرم را معرفی کرد لئو کانر بود در چهار حوزه این سندرم را بررسی کرد
1 محور ژنتیکی
موارد در خود ماندگی در افراد یک خانواده بشدت افزایش می یابد حتی تا 75 %موارد
2 محور عصبی – فیزیولوژیکی
حساسیت مفرط نسبت محرکات به خصوص محرکات بینایی و شنوایی
بسته شدن دریافت کنندگان حسی دور مانند بینایی و شنوایی
3 محور زیست – شیمیایی
موید افزایش سرو تو نین خون در نیمی از کودکان در خود مانده بود
4 محور شناختی
این بیماران دچار یک اختلال بنیادی در مسائل شناختی نظیر توجه و تمرکز و ادراک و حافظه خصوصا در نظام زبان رمزی می باشند
تشخیص افتراقی میان اتیسم و سایر موارد
مهمترین عتامت میان اتیسم و عقب مانده ذهنی میزان ارتباط است که در کودکان عقب مانده ارتباطات اجتماعی و به طور کامل وجود دارد
وجه تمایز اتیسم و اسکیزو فرن سن شروع بیماری است بچه اسکیزوفرن زیر 5 سال دیده نمی شود و در این بچه ها توهم و هذیان دیده می شود
در بچه های اسکیزو فرن میزان هوش بالاتر و تشنج و عقب ماندگی کمتر است
وجه تمایز بچه های آفازیک با اتیسم مختل بودن ارتباط کلامی این بچه ها واستفاده از سایر شیوه های ارتباطی می باشد
گروه دیگر ناشنوایان هستند که ارتباط جسمی و فیزیکی طبیعی بر قرار می کنند
آيا اميدى به درمان كودكان مبتلا به اتيسم هست؟
نكته مهم اين است كه در صورت مشاهده هرگونه رفتار غيرطبيعى در هر سنى مراجعه به متخصص اولين قدمى است كه والدين بايد به آن بپردازند در
درجه اول روانپزشكان كودك و نوجوان و سپس روانپزشكان و روانشناسان راهنماهاى خوبى خواهند بود بسيارى از والدين هنگامى كه تشخيص اتيسم
براى كودكشان مطرح مى شود رويكرد مناسبى ندارند گروهى كودك خود را نزد متخصص هاى مختلف مى برند به اين اميد كه تشخيص ديگرى برايش
مطرح شود گروهى اميد و آرزويى را كه براى كودكشان داشتند نقش بر آب مى بينند و از هرگونه اقدامى نااميد مى شوند گروهى مشكلات فرزندشان را
انكار مى كنند و به اميد علاج فورى هستند امروزه بيش از هر زمان ديگرى مى توان به كودكان مبتلا به اتيسم كمك كرد مداخله زودرس شامل
توانبخشی (گفتار درمانی – کار درمانی )
رفتار درمانی
دارو در مانی
آموزش هاى ويژه، حمايت خانواده و در بعضى موارد درمان دارويى به بسيارى از كودكان مبتلا به اتيسم در رسيدن به تجربه زندگى هرچه طبيعى تر كمك
خواهند كرد برنامه هاى توانبخشی مى توانند ظرفيت كودكان را در يادگيرى، برقرارى ارتباط با ديگران و تعاملات اجتماعى افزايش دهد و همزمان
مى تواند شدت رفتارهاى مخرب را كاهش دهد درمان دارويى نيز در كاهش شدت علائم مؤثر است
امروز اميد زيادى به پيشرفت كودكانى است كه درمان مناسب و مؤثرى گرفته اند حتى بسيارى از كودكانى كه از نظر ذهنى، عقب افتاده اند در انجام كارهاى مشخصى مثل پوشيدن لباس و فعاليت هايى نظير آشپزى و مهارت هايى را كسب خواهند كرد گروهى ديگر مهارت هاى تحصيلى مانند خواندن، نوشتن،محاسبات ساده را به دست خواهند آورد بعضى دبيرستان را تمام مى كنند و گروهى نيز به دانشگاه مى روند گروهى از كودكان مبتلا به اوتيسم نيز كه درزمينه هايى مانند نقاشى، موسيقى، انجام محاسبات و توانايى خاصى دارند، حتى بسيار بيشتر از افراد طبيعى، پيشرفت هاى چشمگيرى نشان مى دهند
نكته مهم شروع هرچه سريع تر مداخلات درمانى است اما نكته مهم تر اين است كه هيچگاه براى شروع درمان دير نيست
آخرین تحقیقات
رويترز افراد مبتلا به اتيسم باهوش تر و داراى عملكرد بهتری هستند كه قبلاً تصور مى شد، اما پيشداورى هاى موجود باعث شده است كه افسانه هايى
در مورد اين عارضه بر سر زبان ها بيفتددر اجلاس اخير پژوهشگران گزارش هايى را ارائه كردند كه نشان مى داد حتى آن بيماران مبتلا به اوتيسم كه حرف نمى زنند ممكن است هوش متوسط داشته باشند آنها همچنين تحقيقاتى ديگر را ارائه دادند كه ادعاها در مورد اينكه واكسن ها مى توانند اتيسم ايجاد كنند را رد مى كردبه گفته پژوهشگران اتيسم ارقام فعلى حاكى از آن است كه 80 درصد افراد مبتلا به اوتيسم عقب ماندگى ذهنى دارند و آنهايى كه لالند بيشترين اختلال را از اين لحاظ دارند
اما دكتر موترون معتقد است كه آزمون هاى هوش غلطى براى ارزيابى كودكان مبتلا به اتيسم به كار مى رود بسيارى از اين كودكان با استفاده از مقياس
«وكسلر» (يك تست هوش رايج) مورد ارزيابى قرار مى گيرند كه شامل پرسش هايى درباره كلمات و مفاهيم آموخته شده در مدرسه مى شودبه گفته دكترموترون در استفاده از «ماتريس هاى پيشرونده ريون» كه استدلال انتزاعى را اندازه گيرى مى كند كودكان مبتلا به اتيسم هميشه نمره هاى بالاترى را به
دست مى آورندبه گفته موترون متوسط ميزان اين افزايش نمره، ۳۰ است يعنى مقدارى كه مى تواند فردى را كه پيش از اين عقب مانده ذهنى محسوب
مى شد به حد طبيعى و فرد باهوش متوسط را به حد نبوغ برساند«اتيسم» يا «درخودماندگى» اصطلاحى است كه براى توصيف طيف وسيعى از علائم از
ناتوانى در استفاده طبيعى از زبان تا بروز رفتارهاى شديداً آشفته و تكرارى به كار مى رودبراساس آمار «مراكز كنترل و پيشگيرى بيمارى هاى آ مريكا»
اين بيمارى از يك در پانصد تا يك در ۱۶۶ كودك را مبتلا مى كند

Related posts