بهترین مراکز گفتاردرمانی اردبیل

بهترین مراکز گفتاردرمانی اردبیل

1.بیمارستان آرتا          

آدرس : خیابان سیمتری

تلفن : 33333523

2.بیمارستان قائم          

آدرس : میدان بسیج -جنب هتل دریا

تلفن : 4533724012

3.مرکز جراحی محدود سینا        

آدرس : سی متری-اول خیابان شهید صوفی(ارمنستان سابق)-پلاک 173

تلفن : 4533339900

4.مرکز جراحی محدود بابک      

آدرس : خیابان والی – 18 متری آزادگان – پشت بیمارستان امام خمینی

تلفن : 33257365

5.مرکز جراحی محدود حافظ و درمانگاه رضوان      

آدرس : رضوان جنب کلانتری 15

تلفن : 33711555

6.مرکز جراحی محدود شرکت نورشیخ صفی (مرکز جراحی چشم نور)   

آدرس : خیابان سیمتری – مابین بازار و عالی قاپو جنب مسجد ملا مومن

تلفن : 33241491

تعریف بیمارستان

انواع بیمارستان

بیمارستان بهمن

بیمارستان چیست

بیمارستان دی

بخشهای یک بیمارستان

تاریخچه بیمارستان

تعریف بیمارستان pdf

 

avalinkaraj.ir

behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir

behtarinkaraj.ir

goftardarmanikaraj.ir

goftareravan.ir

Related posts