بهترین مراکز گفتاردرمانی اصفهان

بهترین مراکز گفتاردرمانی اصفهان

1.بیمارستان آبان(مهرگان)

آدرس : اصفهان- خیابان شیخ بهایی-نرسیده به اردیبهشت

تلفن : 3132330024

2.بیمارستان سعدی

آدرس : پل فلزی-بوستان سعدی

تلفن : 3136273031

3. بیمارستان سینا        

آدرس : خیابان شمس آبادی

تلفن : 3132205025

4.بیمارستان سپاهان    

آدرس : خیابان میر

تلفن : 3136613082

5. بیمارستان صدوقی  

آدرس : خیابان بزرگمهر-چهاررراه نور باران

تلفن : 3132912000

6.بیمارستان عسگریه

آدرس : اصفهان- خیابان عسگریه

تلفن : 3132250041

7.بیمارستان شرکت پرتو تصویر شفا (بیمارستان میلاد)

آدرس : بلوار کشاورز

تلفن : 37774001

8.کلینیک بینا طب سپاهان (کلینیک چشم آبان

آدرس : خیابان سپهسالار-بعد از سه راه طبیب

تلفن : 3136305035

9.کلینیک خانواده

آدرس : اصفهان- خیابان صفه

تلفن : 3136201396

10. کلینیک پارسیان          

آدرس : خیابان میر-روبروی بیمه آسیا-بین پل هوایی میر و چهارراه آبدویست پنجاه

تلفن : 3136616635

11.مرکز جراحی محدود مرکز جراحی میلاد               

آدرس : خیابان چهارباغ پایین

تلفن : 3134487979

12.مرکز چشم پزشکی مرکز چشم پزشکی صدرا        

آدرس : دروازه شیراز- خیابان دانشگاه-کوچه موذن صفایی

تلفن : 3136264410

13.بیمارستان متینی

آدرس : خیابان امیر کبیر 03155342020

بیمارستان متینی

14.بیمارستان میلاد

آدرس : خیابان بهشتی – کوچه شهید دیمی 03155464412

15.بیمارستان شهید بهشتی

آدرس : بلوار قطب راوندی 03155540026

16.بیمارستان مرکز قلب امام علی ع             

آدرس : بلوار قطب راوندی 03155540026

17.مرکز تصویر برداری بیمارستان میلاد 

آدرس : خیابان بهشتی-وچه شهید دیمی 03155461717

18.مرکز جراحی محدود پارسیان  

آدرس : خیابان بهشتی – کوچه شهید صلواتی 03155570625

تعریف بیمارستان

انواع بیمارستان

بیمارستان بهمن

بیمارستان چیست

بیمارستان دی

بخشهای یک بیمارستان

تاریخچه بیمارستان

تعریف بیمارستان pdf

 

avalinkaraj.ir

behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir

behtarinkaraj.ir

goftardarmanikaraj.ir

goftareravan.ir

Related posts