مقایسه اختلال بلع در بیماران پارکینسون نوع ترمور و غیر ترمور رجیدیتی|گفتار توان گستر گوهردشت

مقایسه اختلال بلع در بیماران پارکینسون نوع ترمور و غیر ترمور رجیدیتی|گفتار توان گستر گوهردشت   سرکار خانم شهره شاکری )نویسنده مسئول( _سرکار خانم زهرا قریشی )نویسنده مسئول( _جناب آقای اکبر دارویی )نویسنده مسئول( پارکینسون یک بیماری پیشرونده عصبی است که در نتیجه تخریب سلولهای دوپامینرژیک، بهویژه در جسم سیاه هستههای قاعده ای به وجود میآید و منجر به سطوح بالای مهاری در منطقه حرکتی مناطق قشر فرونتال میشود که با هسته های قاعده ای در ارتباط هستند پارکینسون انواع مختلفی دارد که مهمترین آنها نوع ترمور و غیر ترمور)رجیدیتی(…

Read More

اثر مهارت حافظه کوتاه مدت واجی بر مهارت های بیان واژگان و دستور زبان در کودکان فارسی زبان مبتلا به آسیب زبانی رشدی|گفتار توان گستر گلشهر

درمانی چیست , بهترین کرج رشته گفتار درمانی , بهترین کرج مراكز گفتار درماني شرق تهران , بهترین کرج گفتار درمان

اثر مهارت حافظه کوتاه مدت واجی بر مهارت های بیان واژگان و دستور زبان در کودکان فارسی زبان مبتلا به آسیب زبانی رشدی|گفتار توان گستر گلشهر   سرکار خانم تکتم مالکی شاه محمود _سرکار خانم زهرا سلیمانی )نویسنده مسئول( _سرکار خانم یلدا کاظمی _سرکار خانم فاطمه حارث آبادی _سرکار خانم نگار اقبال هدف: یکی از مهم ترین و بارزترین نقایص شناختی در کودکان مبتلا به آسیب زبانی رشدی ) DLD ( نقص حافظه فعال و به طور خاص تر، نقص در حافظه کوتاه مدت واجی ) pSTM ( است که…

Read More

مروری بر ابزارهای ارزیابی مهارت کاربردشناسی زبان در بزرگ سالان دارای آسیب نیمکره راست پس از سکته یا ضربه مغزی|گفتار توان گستر محمدشهر

آموزش گفتار درمانی , بهترین کرج گفتار درمانی بزرگسالان , بهترین کرج گفتار درمانی در منزل , بهترین کرج گفتار درمانی کودکان در منزل , بهترین کرج کلینیک گفتار درمانی , بهترین کرج گفتاردرمانی کودکان , بهترین کرج گفتار درمانی چیست , بهترین کرج رشته گفتار درمانی , بهترین کرج مراكز گفتار درماني شرق تهران , بهترین کرج گفتار درمان خوب در تهران , بهترین کرج دکتر هوشنگ دادگر , بهترین کرج مراکز گفتار درمانی دولتی , بهترین کرج مراکز گفتاردرمانی در جنوب تهران , بهترین کرج بهترین متخصص گفتار درمانی در تهران , بهترین کرج مراکز گفتار درمانی در غرب تهران , بهترین کرج مراکز گفتار درمانی در کرج , بهترین کرج بهترین گفتاردرمانی در کرج , بهترین کرج گفتاردرمانی کودکان در کرج , بهترین کرج ادرس گفتاردرمانی در کرج , بهترین کرج درمان لکنت زبان در کرج , بهترین کرج گفتار درمانی بزرگسالان در کرج , بهترین کرج درمان لکنت در کرج , بهترین کرج مطب گفتاردرمانی در کرج , بهترین کرج فهرست گفتاردرمانی کرج , بهترین کرج درمان تلفظ در کرج , بهترین کرج بهترین کاردرمانی در کرج , بهترین کرج گفتاردرمانی کرج , بهترین کرج کاردرمانی البرز , بهترین کرج کلینیک کاردرمانی در کرج , بهترین کرج مراکز توانبخشی کرج , بهترین کرج کاردرمانی سینا , بهترین کرج مراکز کاردرمانی کرج , بهترین کرج گفتاردرمانی کودکان در کرج , بهترین کرج ادرس گفتاردرمانی در کرج, بهترین کرج بازار کار کاردرمانی , بهترین کرج کاردرمانی در منزل , بهترین کرج کاردرمانی کودکان , بهترین کرج رتبه لازم برای کاردرمانی , بهترین کرج مرکز کاردرمانی , بهترین کرج رشته کاردرمانی چیست؟ , بهترین کرج کاردرمانی غرب تهران , بهترین کرج کاردرمانی جسمی

مروری بر ابزارهای ارزیابی مهارت کاربردشناسی زبان در بزرگ سالان دارای آسیب نیمکره راست پس از سکته یا ضربه مغزی|گفتار توان گستر محمدشهر   قریشی )نویسنده مسئول( مقدمه: آسیب های وارده به مغز، علل مختلفی من جمله ضربه های مغزی و سکته مغزی دارد یکی از مهم ترین مشکلاتی که در اثر بروز آسیب به نیمکره راست مغز ایجاد می شود، مشکل در مهارت های کاربردشناسی زبان است ارزیابی این مهارت پس از آسیب نیمکره راست، نیاز به ابزارهایی جامع دارد تا زیرمجموعه ی این مهارت را تماماً موردبررسی قرار…

Read More

مقایسه آگاهی واجی در کودکان با نیازهای ویژه (ناشنوا)|گفتار توان گستر ماهدشت

گفتاردرمانی کودکان در کرج , بهترین کرج ادرس گفتاردرمانی در کرج , بهترین کرج درمان لکنت زبان در کرج , بهترین

مقایسه آگاهی واجی در کودکان با نیازهای ویژه (ناشنوا)|گفتار توان گستر ماهدشت   سرکار خانم مونا بهروزی مقاله حاظر به منظور مقایسه آگاهی واجی بین دو گروه دانش آموز ناشنوا دارای کاشت و بدون کاشت حلزون در مقطع چهارم و پنجم ابتدایی انجام گرفته است برای سنجش از آزمون تشخیص مهارت خواندن استفاده شد، نتایج بدست آمده از این آزمونها درمجموعه ای از نظریه های رشدی، ذهنی و زبانی مورد بررسی قرار گرفت  آگاهی آوایی و توانایی رمزگشایی واجی مهمترین فاکتورهای تسلط و توانایی در خواندن افراد بخصوص ناشنوایان میباشد…

Read More

بررسی شیوع اختلالات صوت در معلمان |گفتار توان گستر اشتهارد

بررسی شیوع اختلالات صوت در معلمان |گفتار توان گستر اشتهارد   جناب آقای عبدالرضا یاوری )نویسنده مسئول( _جناب آقای سهراب یاوری _سرکار خانم اکرم ولی زاده زمینه و هدف:  با توجه به این که مشکلات صوتی می تواند تاثیر زیادی بر توانایی کاری معلمان و در نتیجه جامعه داشته باشد، هدف از این مطالعه بررسی شیوع اختلالات صوت در معلمان دبستان های شهر اراک بود مواد و روش ها: این مطالعه شیوع اختلال صوت را در 569 معلم پایه اول تا ششم دبستان های شهر اراک با استفاده از پرسش…

Read More

مروری بر رابطه دوزبانگی و عملکردهای اجرایی|گفتار توان گستر میدان کرج

مروری بر رابطه دوزبانگی و عملکردهای اجرایی|گفتار توان گستر میدان کرج   سرکار خانم فاطمه جازم )نویسنده مسئول( _سرکار خانم اسماء قاسمی مقدمه: امروزه یکی از مسائلی که بسیار مورد توجه جوامع مختلف قرار گرفته است مسئله دوزبانگی است از جمله مواردی که در این حیطه به آن پرداخته شده است ارتباط بین سن اکتساب زبان دوم و عملکردهای شناختی استعلی رغم مطالعات متعددی که در زبان های مختلف در این زمینه صورت گرفته است، اتفاق نظری در این مورد وجود ندارد از این رو مطالعه حاضر برآن شده است…

Read More

بررسي اثربخشي درمان كامپیوتري بر مهارت نامیدن بیمار مبتلا به زبان پريشي ناروان|گفتار توان گستر حصارک

بررسي اثربخشي درمان كامپیوتري بر مهارت نامیدن بیمار مبتلا به زبان پريشي ناروان|گفتار توان گستر حصارک   سرکار خانم محبوبه شرفه )نویسنده مسئول( مقدمه آنومیا یا اختلال نامیدن، علامت اصلی زبانپریشی محسوب میشود  اگرچه درمان های مختلفی در زمینه نقص نامیدن وجود دارد، اما با توجه به ظهورتکنولوژی، یکی از شیوه های گسترش یافته امروزی، استفاده از کامپیوترها در درمان می باشد  هرچند اثربخشی درمان های کامپیوتری در زبان های مختلف بررسی شده است، اما به علت عدم بررسی این درمان ها در زبان فارسی، مطالعه حاضر با هدف تعیین…

Read More

بررسي وضوح گفتار و درصد همخوانهای صحیح كودكان 16 تا 66 ماهه عادي فارسي زبان |گفتار توان گستر مطهری

بررسي وضوح گفتار و درصد همخوانهای صحیح كودكان 16 تا 66 ماهه عادي فارسي زبان |گفتار توان گستر مطهری   سرکار خانم اکرم ولی زاده )نویسنده مسئول( مقدمه: وضوح گفتار به حدود و وسعت سیگنالهای اکوستیکی که گوینده تولید می کند و شنونده به درجاتی آن را صحیح دریافت می کند و pcc به درصد همخوانهای به طور صحیح تولید شده، اشاره دارد در این پژوهش بررسی pcc و وضوح گفتار کودکان 36 تا 64 ماهه ی فارسی زبان نرمال شهر اراک مورد بررسی قرار گیرد روش بررسی: در این…

Read More

ارتباط آگاهی صرفی و مهارت های خواندن|گفتار توان گستر حصارک

ارتباط آگاهی صرفی و مهارت های خواندن|گفتار توان گستر حصارک   سرکار خانم مریم ملکیان )نویسنده مسئول( _سرکار خانم تبسم عظیمی _سرکار خانم زهراسادات قریشی _جناب آقای اکبر دارویی مقدمه: آگاهی صرفی یکی از ابعاد آگاهی فرازبانی و به معنای توانایی دستورزی تکواژهای تشکیل دهندۀ کلمه و آگاهی از قواعد شکل گیری کلمات است تحقیقات نشان داده است که آگاهی صرفی در رشد تحصیلی دانش آموزان نقش دارد هدف این مطالعه، مرور تحقیقات در دسترس در زمینۀ آگاهی صرفی و ارتباط آن با صحت و درک خواندن در زبان های…

Read More

بررسی آگاهی متخصصان تیم توان بخشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تبریز از روش های ارتباطی مکمل و جایگزین|گفتار توان گستر گوهردشت

آموزش گفتار درمانی , بهترین کرج گفتار درمانی بزرگسالان , بهترین کرج گفتار درمانی در منزل , بهترین کرج گفتار درمانی کودکان در منزل , بهترین کرج کلینیک گفتار درمانی , بهترین کرج گفتاردرمانی کودکان , بهترین کرج گفتار

بررسی آگاهی متخصصان تیم توان بخشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تبریز از روش های ارتباطی مکمل و جایگزین|گفتار توان گستر گوهردشت   سرکار خانم مریم ملکیان )نویسنده مسئول( _سرکار خانم مرضیه جلالیان _سرکار خانم طلیعه ظریفیان مقدمه: توانایی برقراری ارتباط از طریق گفتار از تواناییهای منحصربه فرد نوع بشر است افرادی که به هر دلیل، توانایی سخن گفتن را ازدست داده باشند، نمی توانند به شیوۀ مؤثر ارتباط برقرار کنند روشهای ارتباطی مکمل و جایگزین به عنوان راهکاری مناسب برای کمک به این افراد مطرح شده است…

Read More

آموزش مفهوم اول مبتنی بر تقویت حافظه شنیداری درنوآموزان آسیب دیده ذهنی|گفتار توان گستر عظیمیه

آموزش گفتار درمانی , بهترین کرج گفتار درمانی بزرگسالان , بهترین کرج گفتار درمانی در منزل , بهترین کرج گفتار درمانی کودکان در منزل , بهترین کرج کلینیک گفتار درمانی , بهترین کرج گفتاردرمانی کودکان , بهترین کرج گفتار درمانی چیست , بهترین کرج رشته گفتار درمانی , بهترین کرج مراكز گفتار درماني شرق تهران , بهترین کرج گفتار درمان خوب در تهران , بهترین کرج دکتر هوشنگ دادگر , بهترین کرج مراکز گفتار درمانی دولتی , بهترین کرج مراکز گفتاردرمانی در جنوب تهران , بهترین کرج بهترین متخصص گفتار درمانی در تهران , بهترین کرج مراکز گفتار درمانی در غرب تهران , بهترین کرج مراکز گفتار درمانی در کرج , بهترین کرج بهترین گفتاردرمانی در کرج , بهترین کرج گفتاردرمانی کودکان در کرج , بهترین کرج ادرس گفتاردرمانی در کرج , بهترین کرج درمان لکنت زبان در کرج , بهترین کرج گفتار درمانی بزرگسالان در کرج , بهترین کرج درمان لکنت در کرج , بهترین کرج مطب گفتاردرمانی در کرج , بهترین کرج فهرست گفتاردرمانی کرج , بهترین کرج درمان تلفظ در کرج , بهترین کرج بهترین کاردرمانی در کرج , بهترین کرج گفتاردرمانی کرج , بهترین کرج کاردرمانی البرز , بهترین کرج کلینیک کاردرمانی در کرج , بهترین کرج مراکز توانبخشی کرج , بهترین کرج کاردرمانی سینا , بهترین کرج مراکز کاردرمانی کرج , بهترین کرج گفتاردرمانی کودکان در کرج , بهترین کرج ادرس گفتاردرمانی در کرج, بهترین کرج بازار کار کاردرمانی , بهترین کرج کاردرمانی در منزل , بهترین کرج کاردرمانی کودکان , بهترین کرج رتبه لازم برای کاردرمانی , بهترین کرج مرکز کاردرمانی , بهترین کرج رشته کاردرمانی چیست؟ , بهترین کرج کاردرمانی غرب تهران , بهترین کرج کاردرمانی جسمی

آموزش مفهوم اول مبتنی بر تقویت حافظه شنیداری درنوآموزان آسیب دیده ذهنی|گفتار توان گستر عظیمیه   سرکار خانم اعظم شریفی )نویسنده مسئول( _جناب آقای سید عارف حسینی کیا _سرکار خانم فاطمه توکلی چکیده زمینه و هدف : نوآموزان آسیب دیده ذهنی در یادگیری مفاهیم کلیدی از جمله درک مفهوم اول با مشکل مواجه هستند وپس از دریافت اصوات به خوبی قادر به تشخیص اولین صدایی که شنیده اند نمی باشند این پژوهش برپایه الگوی دریافت مفهوم و بارویکرد تقویت حافظه شنیداری باتلفیقی از روشهای توان بخشی تربیت شنیداری و آموزشی…

Read More

پرسشنامه بدعملکردی چین های صوتی: تعیین روایی و پایایی نسخه فارسی|گفتار توان گستر فردیس

درمانی چیست , بهترین کرج رشته گفتار درمانی , بهترین کرج مراكز گفتار درماني شرق تهران , بهترین کرج گفتار درمان

پرسشنامه بدعملکردی چین های صوتی: تعیین روایی و پایایی نسخه فارسی|گفتار توان گستر فردیس   سرکار خانم حمیده قائمی )نویسنده مسئول( _سرکار خانم سیده مریم خدامی _جناب آقای فریبرز زندیه _جناب آقای احسان خدیوی _جناب آقای حمید آهنچیان هدف این مطالعه، تعیین روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه بدعملکردی چین های صوتی ) VCDQP ( بود نوع مطالعه : این مطالعه نوعی مطالعه مقطعی و تطابق- فرهنگی بود روش اجرا:ابتدا با استفاده از روش ترجمه-باز ترجمه، روایی محتوایی و صحت ترجمه پرسشنامه توسط 31 متخصص و مترجم تایید گردید به…

Read More

اختلال صوت؛ فلجی تارهای صوتی؛ کیفیت زندگی|گفتار توان گستر رستاخیز

اختلال صوت؛ فلجی تارهای صوتی؛ کیفیت زندگی|گفتار توان گستر رستاخیز   ابزارهای متعددی به منظور بررسی تأثیر اختلال صوت بر ابعاد مختلف جسمی، روانی و اجتماعی بیماران طراحی شده است که از جمله آنها می توان به شاخص معلولیت صوت (Voice Handicap Index-34; VHI) اشاره کرد در بیماران فلجی تارهای صوتی ، صوت بیشتر از دیگر زیر سیستمهای گفتار تحت تاثیر قرار می گیرد هدف ما در این پژوهش بررسی کیفیت زندگی در افراد فلجی تارهای صوتی با ابزار شاخص معلولیت صوت می باشد  روش بررسی : 93 سال بود…

Read More

بررسی شاخص کیفیت زندگی مرتبط با معلولیت صوت در بزرگسالان مبتلا به فلجی تارهای صوتی|گفتار توان گستر مارلیک

بررسی شاخص کیفیت زندگی مرتبط با معلولیت صوت در بزرگسالان مبتلا به فلجی تارهای صوتی|گفتار توان گستر مارلیک   سرکار خانم حمیده قائمی )نویسنده مسئول( هدف : ابزارهای متعددی به منظور بررسی تأثیر اختلال صوت بر ابعاد مختلف جسمی، روانی و اجتماعی بیماران طراحی شده است که از جمله آنها می توان به شاخص معلولیت صوت (Voice Handicap Index-34; VHI) اشاره کرد در بیماران فلجی تارهای صوتی ، صوت بیشتر از دیگر زیر سیستمهای گفتار تحت تاثیر قرار می گیرد هدف ما در این پژوهش بررسی کیفیت زندگی در افراد…

Read More

بررسی تاثیر بافت معنایی بر توانایی دستیابی به واژگان در کودکان با و بدون اختلال ویژه زبان|گفتار توان گستر شهرک اوج

بررسی تاثیر بافت معنایی بر توانایی دستیابی به واژگان در کودکان با و بدون اختلال ویژه زبان|گفتار توان گستر شهرک اوج   سرکار خانم فاطمه حسناتی )نویسنده مسئول( _جناب آقای رضا نیلی پور _سرکار خانم زهرا سادات قریشی مقدمه:موفقیت کودکان در بازیابی کلمات در بافتهای مختلف متاثر از عمق دانش معنایی است به علت خزانه واژگان کوچکتر و بازنمایی معنایی ضعیفتر ممکن است بافت معنایی تاثیر متفاوتی بر دستیابی واژگان کودکان با اختلال ویژه زبان داشته باشد روش رایج برای بررسی این تاثیر، روش مداخلهگر چندوجهی نامیدن تصاویر است که…

Read More

تاثیر روش تدریس نوین بهداشت صوتی با استفاده از کاریکاتور در ارتقا یادگیری دانشجویان گفتاردرمانی|گفتار توان گستر ماهدشت

تاثیر روش تدریس نوین بهداشت صوتی با استفاده از کاریکاتور در ارتقا یادگیری دانشجویان گفتاردرمانی|گفتار توان گستر ماهدشت   سرکار خانم نگین مرادی )نویسنده مسئول( _سرکار خانم پروانه رحیمی فر _جناب آقای مجید سلطانی _جناب آقای محمد جعفر شاطرزاده یزدی _سرکار خانم معصومه حسینی بیدختی مقدمه : به روزرسانی استراتژی های آموزشی و تحول آموزش های تئوریکی صرف می تواند دردستیابی به خروجی های یادگیری بیشتر و کارآمدتر اهمیت ویژه ای داشته باشدرویکرد های آموزشی که جذابیت را در محیط یادگیری افزایش میدهد، می توانند فراگیران را به سمت تفکر…

Read More