چرا درمان اتیسم باید از سنین پایین شروع شود؟|گفتار توان گستر البرز

چرا درمان اتیسم باید از سنین پایین شروع شود؟|گفتار توان گستر البرز

 

دوره های حساس یا بحرانی رشد*

مطالعات علمی نشان داده اند که در طول دوران رشد انسان و موجودات زنده، “دوران حساس یا بحرانی رشد” وجود دارد که موجود زنده در این سنین بیشترین آمادگی را برای کسب توانایی های خاص دارد و زمانی که این دوران حساس یا بحرانی به پایان برسد، میزان و سرعت یادگیری آن توانایی خاص بشدت کاهش می یابد. برای مثال مطالعات نشان داده اند که دوران حساس رشد بینایی ماه های اولیه پس از تولد است و اگر در این ماه ها به سیستم بینایی تحریک نرسد و نوزاد در فقر محیطی شدید قرار بگیرد (مثلا در جایی تاریک) آسیب های پایداری به بینایی او وارد می شود که برخی از این آسیب ها تا آخر عمر باقی می مانند. یک مثال آشنای دیگر از دوره های حساس رشد، توانایی کسب مهارت های زبان یا زبان آموزی است. بدین صورت که پنجره زمانی یا دوره بحرانی زبان آموزی حدودا از سنین 2 تا 6 سالگی است و اگر در این سنین کودک را در معرض هر نوع زبانی قرار دهیم با کمترین زحمت و بالاترین سرعت ممکن آن را فرا میگیرد و پس از این زمان و در سنین بعدی زبان آموزی دشوارتر می شود.

نکته مهم اینجاست که اکثر دوره های بحرانی رشد از جمله دوره بحرانی زبان اموزی، یادگیری مهارتهای ارتباطی و مهارتهای اجتماعی که اتفاقا نقص در آن ها هسته مرکزی اختلال طیف اتیسم است، در سنین پایین و در واقع زیر سن 6 سالگی است. به همین سبب، اگر در دوره های بحرانی رشد (از همان ابتدا که کودک علائم اتیسم را نشان می دهد) مداخلات جامع و مداوم را به کودک مبتلا به اختلال طیف اتیسم ارائه کنیم، بیشترین و بهترین پاسخ را از درمان خواهیم گرفت و بیشتر احتمال دارد که کودک به جامعه عادی برگردد یا به عبارتی دیگر کودک مبتلا به اتیسم بهبودی یابد یا درمان شود.

 

(2) *انعطاف پذیری مغز (Brain Plasticity)*

در قسمت قبلی به وجود دوران بحرانی رشد (Developmental Critical Periods) در سنین اولیه رشد یعنی زیر 6 سال پرداختیم و گفتیم مداخلات در این زمان فوق العادت اثربخش تر هستند، چرا که پنجره های زمانی راه را برای ایجاد تغییرات مثبت با استفاده از مداخلات را فراهم می کنند.
اکنون به یکی دیگر از مهم ترین اصل های تحول یعنی “انعطاف پذیری مغزی” می پردازیم.

اصطلاح “انعطاف پذیری ” به توانایی دستگاه عصبی برای بازسازماندهی ساختار و عملکرد سلولهای عصبی مغز در برابر تجربیات محیطی اشاره دارد. این ویژگی زیربنای تحول سازگارانه و بازسازماندهی مدارهای عصبی در مغز است.
مطالعات علمی نشان داده اند که انعطاف پذیری در سال های اولیه پس از بیشتر اتفاق می افتد، یعنی زمانی که مدارهای عصبی در حال رشد هستند و رشد عصبی در حال تنظیم شدن است. در واقع، در این دوران از تحول است رشد مدارهای عصبی در برابر تجربیات بسیار حساس است و به اصطلاح عامیانه مغز هنوز”نرم” و “پلاستیکی” است و می توان با مداخلات جامع و فشرده رشد مغز و مدارهای عصبی را راحت تر تنظیم کرد و به اصلاح خودمانی اتیسم را درمان کرد.
پس از سنین 5-4 سالگی رفته رفته از انعطاف پذیری مغز کاسته می شود و به دلیل همین کاهش انعطاف یا سفت شدن مغز است که کودکانی که از سنین 7-6 سالگی به بعد درمان دریافت می کنند اثربخشی این درمان ها بشدت کاهش می یابد و علائم کودک مبتلا به اتیسم نسبت به درمان بسیار مقاوم می
شوند.
@goftardarmaniiran


]
https://goo.gl/maps/Hc3Jv9cPjVYAPdXu7
https://goo.gl/maps/54qpAbqBov5YLBSZA
https://goo.gl/maps/WDAgzn3kR2ukwSHY8

https://goo.gl/maps/5MYMUdanLrYpiJR8A
https://goo.gl/maps/DMmpy9fbMnKGVXVg7
https://goo.gl/maps/TUN1myMUN9sgAVpJA
https://goo.gl/maps/ko12GtvRsA6p6Eqx7
https://goo.gl/maps/CTt49yXN3Ej5vbvX9
https://goo.gl/maps/HA6d3YdSoAKBhR8w9

behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
siavashataee.com
goftardarmani.com
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

Related posts

Leave a Comment