اختلالات ( OMD ) چیست؟|گفتار توان گستر جنوب البرز 09121623463

اختلالات ( OMD ) چیست؟|گفتار توان گستر جنوب البرز 09121623463

با OMD ، زبان در طول حرف زدن و / یا بلعیدن ، به نحوی اغراق آمیز به جلو حرکت می کند. زبان در طول استراحت ممکن است بیش از حد به جلو برود یا ممکن است در طول حرف زدن و بلعیدن و در حالت استراحت بین دندانهای بالا و پایین قرار گیرد.

برخی علائم یا نشانه های OMD چیست؟

اگرچه ” تانگ تراست ” ( جلو آمدن زبان ) برای نوزدان نرمال است ولی به مرور در طی رشد نوزاد ، این حالت از بین می رود. اگر تانگ تراست همچنان ادامه پیدا کند و از بین نرود ، کودک هنگام حرف زدن و غذا خوردن ممکن است متفاوت از هم سن و سالانش باشد. همچنین از لحاظ ظاهری نیز قابل تشخیص هستند. همچنین برخی از کودکان که بزرگتر هستند ممکن است متوجه تفاوت ظاهری خود شوند.

چه تاثیری روی گفتار دارد؟

برخی از کودکان بدلیل OMD برخی از صدا ها را به درستی تلفظ نمی کنند . OMD غالبا باعث مشکل در تلفظ حروف “س” ، “ز” ، “ش” ، “ژ” ، “چ” ، “ج” می شود. برای مثال ممکن است کودک بجای “سیب “بگوید “ثیب” و یا “تیب” ( اگر در تلفظ حرف س مشکل داشته باشد.) همچنین ممکن است حروف “ت” “د” “ن” ، “ل” به علت ضعف ماهیچه های نوک زبان بدرستی تلفظ نکند. در برخی از موارد گفتار در همه جا تحت تاثیر قرار نمی گیرد.

@goftardarmaniiran
Maryam fayazi
@goftardamaniiran

تکنیک های درمان برای کمک به تلفظ صحیح و مشکلات بلع ناشی از بدعملکردهای صورتی دهانی ممکن است شامل موارد زیر باشد:

افزایش آگاهی از عضلات دهان و صورت
افزایش آگاهی از موقعیت دهان و زبان
بهبود قدرت عضلانی و هماهنگی عضلات
اصلاح تلفظ حروف
بهبود الگوهای بلع

علت OMD چیست ؟

آلرژی
لوزه ها و آدنوئید های بزرگ شده
مکیدن انگشت شست یا دیگر انگشتان ، ناخن جویدن ، گزیدن لب
وراثت خانوادگی

 


]
https://goo.gl/maps/Hc3Jv9cPjVYAPdXu7
https://goo.gl/maps/54qpAbqBov5YLBSZA
https://goo.gl/maps/WDAgzn3kR2ukwSHY8
https://goo.gl/maps/5MYMUdanLrYpiJR8A
https://goo.gl/maps/DMmpy9fbMnKGVXVg7
https://goo.gl/maps/TUN1myMUN9sgAVpJA
https://goo.gl/maps/ko12GtvRsA6p6Eqx7
https://goo.gl/maps/CTt49yXN3Ej5vbvX9
https://goo.gl/maps/HA6d3YdSoAKBhR8w9
behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
siavashataee.com
goftardarmani.com
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

Related posts

Leave a Comment