غذا خوردن بيماران تراكستومي|گفتار توان گستر البرز 09121623463

غذا خوردن بيماران تراكستومي|گفتار توان گستر البرز 09121623463

 

داشتن تراكستومي الگوي خوردن و بلعيدن بيمار را تغيير مي‌دهد. اما گاهي اين الگو دچار مشكل مي‌شود؛

هنگاميكه كاهش بالا آمدن ناي، بسته شدن نادرست اپي‌گلوت و يا پرده صوتي را داشته باشيم، الگوي بلعيدن بيمار تراكستومي دچار مشكل مي‌شود و منجر به ورود غذا و مايعات به راه هوايي مي‌شود.

انديكاسيون‌هاي مشكل بلع در تراكستومي به شرح زير است:

1.سختي يا منع در خوردن غذا

2.نشان دادن عكس‌العمل به هنگام ورود غذا به دهان

3.سرفه و خفگي هنگام نوشيدن و خوردن

4.استفراغ

5.مشاهده غذا در ترشحات تراكستومي

6.ترشحات آبكي بسيار زياد از تراشه

7.عفونت‌هاي متداول تنفسي

در بيماران تراكستومي كه غذا مي‌خورند بهتر است قبل از خوردن، تراكستومي ساكشن شود، اين كار از ساكشن كردن در طول خوردن يا پس از آن جلوگيري مي‌كند كه منجر به سرفه‌هاي بسيار شديد مي‌شود كه نتيجه آن تهوع بيمار خواهد بود


]
https://goo.gl/maps/Hc3Jv9cPjVYAPdXu7
https://goo.gl/maps/54qpAbqBov5YLBSZA
https://goo.gl/maps/WDAgzn3kR2ukwSHY8
https://goo.gl/maps/5MYMUdanLrYpiJR8A
https://goo.gl/maps/DMmpy9fbMnKGVXVg7
https://goo.gl/maps/TUN1myMUN9sgAVpJA
https://goo.gl/maps/ko12GtvRsA6p6Eqx7
https://goo.gl/maps/CTt49yXN3Ej5vbvX9
https://goo.gl/maps/HA6d3YdSoAKBhR8w9
behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
siavashataee.com
goftardarmani.com
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

Related posts

Leave a Comment